Новости

НБУ ЗАТВЕРДИВ НОВИЙ ПОРЯДОК ВІДХИЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ, ОБРАНОЇ БАНКОМ

Правлінням Національного банку України затверджено новий порядок відхилення (відсторонення) аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту.

 

 

 

Документ визначає порядок відхилення Національним банком України (далі - НБУ) аудиторської фірми, обраної банком або відповідальною особою банківської групи (далі - банк) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку (далі - аудит фінансової звітності), та порядок відсторонення Національним банком аудиторської фірми, яка проводить аудит фінансової звітності банку.

 

 

 

Банк щороку не пізніше ніж за один місяць до строку подання до Національного банку договору про надання аудиторських послуг (далі - договір), установленого в нормативно-правовому акті НБУ з питань порядку подання банком до Національного банку аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності (далі - строк подання договору), у порядку, що встановлений цим Положенням, інформує Національний банк:

 

 

 

1) про обрану банком для проведення аудиту фінансової звітності аудиторську фірму; або

 

 

 

2) про аудиторську фірму, з якою банком до набрання чинності цим Положенням укладено довгостроковий договір.

 

 

 

Аудиторська фірма, обрана банком для проведення аудиту фінансової звітності, повинна відповідати вимогам Закону про аудит та бути включена до окремого розділу Реєстру аудиторів.

 

 

 

Банк укладає договір з обраною аудиторською фірмою в разі неотримання протягом 20 календарних днів із дня надсилання до НБУ документів та інформації, повідомлення Національного банку про відхилення ним аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення аудиту фінансової звітності.

 

 

 

Національний банк розміщує інформацію про прийняте ним рішення про відхилення аудиторської фірми, або рішення про відсторонення аудиторської фірми, яка проводить аудит фінансової звітності банку на сторінці офіційного Інтернет-представництва.

 

 

 

Аудиторська фірма, щодо якої Національний банк прийняв рішення про відхилення або про відсторонення, має право взяти участь у конкурсі з відбору аудиторських фірм, які можуть бути обрані банком для проведення аудиту фінансової звітності, не раніше ніж через рік із дати прийняття НБУ відповідного рішення.

 

 

 

Національний банк не застосовує заходів впливу до банку в разі порушення банком:

 

1) строку подання договору в разі заміни банком обраної аудиторської фірми після її відхилення Національним банком;

 

 

 

2) строку подання до Національного банку аудиторського звіту, що встановлений у нормативно-правовому акті Національного банку з питань порядку подання банком до Національного банку аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, у разі заміни банком обраної аудиторської фірми після її відсторонення Національним банком.

 

 

 

Банк після проведення конкурсу з відбору аудиторських фірм та прийняття наглядовою радою банку/радою банку рішення про обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності до укладення договору з аудиторською фірмою надсилає до НБУ засобами електронної пошти: електронну копію звіту про висновки процедури відбору аудиторських фірм; електронну копію протоколу/витягу з протоколу засідання наглядової ради банку/ради банку про обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності; інформацію про аудиторську фірму (перелік надається).

 

 

 

Національний банк приймає рішення про відхилення аудиторської фірми не пізніше ніж через 15 календарних днів із дня надходження документів від банку про обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності та надання інформації про аудиторську фірму.

 

 

 

Рішення про відхилення аудиторської фірми приймає Комітет з питань нагляду.

 

 

 

Крім того встановлено перелік підстав за наявності яких НБУ приймає рішення про відхилення аудиторської фірми.

 

 

 

Національний банк не пізніше третього робочого дня із дня прийняття рішення про відхилення аудиторської фірми надсилає голові наглядової ради/ради та правлінню банку засобами електронної пошти Національного банку електронну копію рішення про відхилення аудиторської фірми із супровідним листом, у якому зазначається вимога до наглядової ради банку/ради банку про невідкладне вжиття заходів щодо обрання для проведення аудиту фінансової звітності іншої аудиторської фірми.

 

 

 

Банк у разі прийняття Національним банком рішення про відхилення аудиторської фірми обирає іншу аудиторську фірму згідно з вимогами Закону про аудит, Закону про банки та повідомляє про це Національний банк у порядку, визначеному цим Положенням.

 

 

 

Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про відхилення аудиторської фірми повідомляє Інспекцію із забезпечення якості про прийняття такого рішення із зазначенням підстав його прийняття.

 

 

 

Порядок відсторонення Національним банком аудиторської фірми, яка проводить аудит фінансової звітності банку ідентичний порядку відхилення аудиторської фірми.

 

 

 

Крім того передбачається, що Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та діє до 06 лютого 2021 року (включно).

 

 

 

Низка попередніх документів втрачає чинність.ukrainepravo.com/news/ukraine/nbu-zatverdyv-novyy-poryadok-vidkhylennya-audytorskoyi-firmy-obranoyi-bankom-/

 

15.08.2018 | назад